Otwarte Strefy Aktywności Projekty Przykładowe

Zobacz nasze projekty otwartych stref aktywności

Otwarte Strefy Aktywności - Program OSA.

Otwarte Strefy Aktywności to program, na który MSiT przeznaczy 100 mln złotych. Dofinansowanie z programu OSA może wynieść nawet 70% dla mało zamożnych gmin.

Rusza rządowy program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). To dwuletni, nowy program, po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce. W ciągu dwóch lat Ministerstwo Sportu i Turystki przeznaczy na Program 100 mln zł. W wyniku dofinansowania z MSiT na terenie całego kraju, tylko w ramach tego projektu, może powstać nawet 3 000 ogólnodostępnych obiektów dla całych rodzin.

Otwarte Strefy Aktywności – SPORT, REKREACJA I ODPOCZYNEK W KAŻDYM WIEKU

W ramach programu będzie można otrzymać dofinansowanie na budowę stref aktywności w dwóch wariantach:

1. Wariant podstawowy - szacowany koszt obiektu około 50 tyś. zł:

- siłownia plenerowa;
- strefa relaksu.

Wysokość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: do 50%wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł; lub do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 35 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w najmniej zamożnych gminach.

Zestaw 1

Otwarte Strefy Aktywności
Otwarte Strefy Aktywności

2. Wariant rozszerzony – szacowany koszt obiektu około 100 tyś zł:

- Siłownia plenerowa;
- Strefa relaksu;
- Plac zabaw o charakterze sprawnościowym;
- Ogrodzenie terenu.

Wysokość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: do 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys. zł; lub do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 70 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w najmniej zamożnych gminach.

Zestaw 2

Otwarte Strefy Aktywności
Otwarte Strefy Aktywności

Zestaw 3

Otwarte Strefy Aktywności
Otwarte Strefy Aktywności

Zestaw 4

Otwarte Strefy Aktywności
Otwarte Strefy Aktywności
O dofinasowanie z rządowego programu OSA mogą ubiegać się:
jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)
podmioty posiadające osobowość prawną, np. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie mieszkaniowe

FIT PARK - OBIEKTY OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI

Celem Programu Otwarte Strefy Aktywności jest stworzenie miejsc do aktywnej rekreacji dla wielu pokoleń. Nie chodzi tylko o kilka urządzeń do ćwiczeń, ale miejsce w którym aktywnie będą mogły spędzać czas wszystkie pokolenia, rodzice z małymi dziećmi, młodzież oraz osoby w podeszłym wieku. Dodatkowo obiekt powinien być otwarty i dostępny bezpłatnie dla wszystkich.
Ministerstwo Sportu i Turystyki do wzięcia udziału w programie OSA zachęca szczególnie małe miejscowości oraz gminy w których brakuje profesjonalnych obiektów sportowych, oraz innych miejsc gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie spędzić czas wolny. Dlatego Otwarte Strefy Aktywności doskonale wpisują się w potrzeby mieszkańców i warto aby jak najwięcej miejscowości i gmin przystąpiło do programu.

Firma FitPark jako wiodący producent urządzeń do aktywnej rekreacji chętnie zaproponuje kompleksową realizację obiektu Otwartych Stref Aktywności. Pomożemy wybrać urządzenia, wykonamy projekt, pomożemy wypełnić wniosek.

';